fredag den 24. juli 2015

Dejlig sommer i "ZONEN"

Mange mennesker har ferie og kan nyde friheden og måske endda oplevelsen af naturens storslåethed. Uanset hvor du befinder dig, om det er en charterrejse eller anden rejse, der har ført dig til et spændende rejsemål eller du afholder ferien i hjemlige og kendte omgivelser, så er anledningen til at koble helt af og eventuelt sammen med andre af utroligt stort værdi. Det, der gør hele forskellen, er bare, om du rammer "ZONEN".


Kort sagt: "Ferieperioder er en god anledning til at tjekke "ZONEN" lidt af. Med "Zonen" mener jeg at være fuldstændig "på" på en uanstrengt måde. Zonen kendes også fra sportens verden og mange store præstationer udspringer fra denne tilstand af intens nærvær i nuet, som vi kan kalde for flow ("flowzonen"). Mange idrætsledere erfarer, at det ikke altid er så nemt at bringe en enkelt idrætsudøver eller et team i Zonen og fastholde denne forankring hele vejen igennem.

Indenfor virksomheder er der et tilsvarende kendskab til zonen, og man står med nogle af de tilsvarende problemstillinger: Dårlig ledelse, manglende motivation blandt medarbejderne, uklare mål for organisationen samt højt sygefravær osv.

Lige nu har du ferie og kan for en tid glemme dit ansvar/ rolle på arbejdsmarkedet og for en stund nyde følelsen af uafhængighed og friheden fra den bundethed, du oplever i dagligdagen. Pludseligt åbner muligheden sig for at se mere klart på dig selv som menneske uden ansvar, uden forpligtigelser og de roller som vi så ofte identificerer os med.
Det er meget givende og fornyende indimellem at se på sit liv og sine handlinger fra et udgangspunkt af åbenhed og en undersøgende nysgerrighed, så jeg vil hermed invitere dig til at bruge dit frirum til lidt refleksion over dit liv som helhed.

Du kender det sikkert fra dit liv - enten er du så forbundet med et højt energiniveau af stress, som er den kollektive dysfunktionelle tilstand, du rammer, når du møder ind på jobbet. Ansvaret og forpligtigelserne griber dig og du oplever at være i et felt af aktivitet, der i sin grundstruktur handler om at kæmpe for at bevare en eller anden position eller måske endda om at opnå én, der er bedre. At være her er at være i en stærk interaktion med formernes dimension. Eller også er du i en passiv ubevidst tilstand, efter at have udført alle dagens forpligtelser. Den kan f.eks. sammenlignes med at vegetere foran fjernsynet. Tilstanden er næsten en naturlig kompensation efter at have opretholdt et anstrengende højt energiniveau i lang tid. Kroppen kollapser og man rammer sofaen i en hård landing.

Det er altså to tilstande, den ene med meget højt energiniveau og stress, den anden med lavt energiniveau og afslapning. Den stressfyldte tilstand rammer os så ofte, at vi oplever den som vores normale tilstand og der ligger derfor en stærk identifikation med det "at være på" på denne meget anstrengte måde. Tilstanden er en modsætning til den vegetative tilstand og de er tilsammen et udtryk for den spændvidde vores stress niveau er orienteret omkring i livet. Med andre ord kan vi let glide gennem tilværelsen uden at være forankret i den underliggende bevidsthed, som afslører sig i det nuværende øjeblik.Vi kunne også sige, at vi har mistet forankringen i den formløse dimension, som omgiver alle fænomener.

ZONEN er tilstede NU og VI RAMMER DEN i det øjeblik, at vi finder middelvejen mellem at være vegetativ og være "på" på den anstrengte måde. Dvs. vi er stadig i en høj energi tilstand men nu uden stress.
Når vi er engageret i formens dimension samtidigt med, at der en bevidst åbning til den formløse dimension, der omgiver alle vores tankeformer, situationer, ansvar og roller osv., har vi en fod i hver lejr. Det er zonen.

Den tilstand formidler stor energiladethed gennem den fineste bevidsthedsessens, som kan bruges enten til at slappe af sammen med familie og venner, når situationen kalder på det eller i et målrettet arbejde med et projekt eller idrætsudøvelse etc.

Zonen er vores naturlige tilstand, som udtrykker sig så enkelt og kraftfuldt i glæden ved at være. Børn er her det meste af tiden, derfor oplever de ikke træthed på samme måde som voksne.

Gennem QiGong og meditation er det ret enkelt at finde zonen. Men alene det at være opmærksom på sanse indtryk på den rigtige måde, kan også ret nemt bringe os ind i zonen. Pga. overstimuleret tankevirksomhed er vi ofte afskåret fra direkte sansning som at dufte til noget, lytte og se etc. Her er en øvelse, som du kan lave, og der på få minutter bringer dig i zonen. Den er bedst at udføre i naturen.

Øvelse: Find et objekt i naturen, f.eks. et træ der blæser i vinden eller en blomst. Fokuser på det valgte objekt i få minutter. Du undersøger objektet ved at lytte, se og sanse fuldt ud. Næsten umiddelbart begynder tankevirksomheden at stoppe og uden at vurdere dine sanse-indtryk, bliver du nu bevidst om den rummelighed af nærvær og stilhed som omgiver det, du sanser. Hver gang en tanke opstår, vend da tilbage til sansningen og formløsheden bag det, du sanser.
Du er nu forbundet til begge dimensioner samtidigt og har ramt zonen. Øvelsen kan udvikles efterhånden, som du mestrer den i naturen, ved at du begynder at gøre nøjagtigt det samme, uanset hvor du er, f.eks. på en banegård med larm og menneskemylder. God fornøjelse.))


Lars Christian Schmith, juli 2015 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar